Provoz mateřské školy: 06:00 - 16:00

Drobečková navigace

Úvod > Vše o škole

Obecná charakteristika mateřské školy

Mateřská škola se nachází v obci Dolní Rychnov, která je vzdálena asi 4 km od Sokolova a je jediným předškolním zařízením v obci. Nachází se v budově vilového typu, která je jednopatrová, svou činnost zahájila roku 1946. Mateřská škola je dvoutřídní, v obou třídách jsou věkově smíšené děti, zpravidla ve věku od 3 do 6-ti let. 

V přízemí budovy je kuchyň, sociální zařízení pro pracovnice kuchyně a malá šatna. Vstupní hala slouží jako šatna 1. třídy a pro odklad obuvi 2. třídy. Za vstupní halou je sociální zařízení s umývárnou třída a herna 1. třídy. V prvním patře se nachází třída a herna 2. třídy, sociální zařízení, malá umývárna, místnost na žehlení a sklad prádla, ředitelna, ložnice – společná pro obě třídy, metodický kabinet, tělovýchovný kabinet. Pod schodištěm v 1. patře je prostor pro výtvarný materiál. Každá herna je vybavena dostatečným množstvím podnětných hraček. Prostory školky jsou barevně vymalovány a doplněny výrobky dětí. 

Okolo budovy školy se rozkládá  prostorná školní zahrada osázena vzrostlými borovicemi, smrky a tújemi. Je vybavena pískovištěm, herními prvky, které vyhovují všem bezpečnostním a hygienickým normám a dětem umožňují dostatek rozmanité pohybové aktivity. Část bývalého dopravního hřiště je využívána pro jízdu na kolech odrážedlech a koloběžkách.

Stravování zajišťuje vlastní školní kuchyně. Snažíme se, aby se pestrá nabídka zeleniny, ovoce, mléčných výrobků a dalších prvků zdravé výživy stala běžnou součástí výchovného působení.

Zřizovatel finančně zajišťuje provozní náklady školy. Částečně se na úhradě podílejí rodiče zapsaných dětí placením úplaty za předškolní vzdělávání, výši určuje po dohodě se zřizovatelem ředitelka školy.

Mateřskou školu charakterizuje svoboda, neformálnost a individualizovaná struktura výchovných i vzdělávacích cílů.

Neupřednostňujeme jednostranně rozum dítěte, ale rozvojem jeho citových, sociálních a volních vazeb zajišťujeme pocit svobody a bezpečí. Vytváříme dětem přirozené prostředí k sociálnímu učení a poznávání.

Prostory mateřské školy odpovídají maximální kapacitě 50 dětí.

Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny a odpovídají počtu dětí.

Jsou estetické, zdravotně nezávadné a bezpečné.

Jednotlivé třídy jsou vybaveny hračkami, pomůckami a materiály odpovídajícími počtu dětí a jejich věku. Všechny jsou průběžně obnovovány a doplňovány. Většinou jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát a uklízet.V každé třídě je piano a rádio s přehrávačem.

Prostředí naší mateřské školy je vyzdobeno dětskými výtvory a upraveno tak, aby dětské práce mohli shlédnout i rodiče. Umývárna v 1. třídě byla v létě 2008 rekonstruována.

 

Provozní řád

Nástup dětí: 6:00 - 8:00 po předchozím upozornění kdykoliv
Spontánní hra: od 6:00 - 8:30
dle potřeb a zájmu dítěte kdykoliv/
při pobytu venku
po obědě do odchodu domů/ dopolední docházka/
po spaní 14.30 –16.00
Činnost řízená: od 9:00 - 10:00 částečně při pobytu venku
  13:00 - 13:30 starší děti předškolní výchova denně
  14:30 - 16:00 individuálně dle zájmu dětí

Pohybové aktivity

  • Vzhledem k daným podmínkám se snažíme o maximální podporu – tělovýchovné chvilky i s tanečky (každý den),
  • pohybové hry, cvičení, relaxace (1-3x týdně),
  • pohyb dětí v přírodě, na zahradě,
  • každý den vycházky do okolí, pozorování změn v obci po rekultivaci důlní činnosti.

Všichni pedagogičtí pracovníci  mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost.

Vedení školy se snaží vytvářet vhodné podmínky pro další profesní růst a systematické vzdělávání.

Pedagogická služba je stanovena tak, aby byla dětem zajištěna optimální vzdělávací a výchovná péče.

Snažíme se pracovat v souladu s pedagogickými a metodickými zásadami zajišťujícími rozvoj výchovy a vzdělání předškolních dětí. Ve spolupráci s příslušnými odborníky (logoped, speciální pedagog, poradenský psycholog,…), nabízíme rodičům pomoc v péči o děti se zvláštními vzdělávacími potřebami.

Náš pedagogický sbor a celý pracovní tým je stabilní.

Chráníme soukromí rodiny a zachováváme patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Stravu zajišťuje p. kuchařka, která s VŠJ sestavuje pestré a hodnotné jídelníčky pro děti i dospělé. O úklid se stará uklízečka.

Spolupráce s rodiči

Společné aktivity se staly součástí vzdělávacího plánu.

Našim cílem je maximální otevřenost a spolupráce.

Také učitelky v jednotlivých třídách jsou s rodiči v pravidelném kontaktu a dle zájmu poskytují informace o dění ve skupině , o pokrocích dítěte v jednotlivých činnostech. Domlouvají se s nimi na společném postupu při výchově a vzdělávání. Sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí,rodin a snaží se jim porozumět a vyhovět.

Naší společnou snahou je rozvíjet tuto spolupráci a nabízet rodičům i dětem množství různých aktivit i mimo běžný výchovný program (zahradní slavnosti, výstavy, výlety, exkurze, kroužky – AJ, keramický kroužek, kroužek dětské jógy).